Често задавани въпроси

– Всяка поръчка има различни параметри. Крайната цена зависи от степента на сложност и необходимото време за изпълнение. Затова вярвам, че най-справедливият начин е съставянето на индивидуална оферта на базата на вашите изисквания. Свържете се с мен. Щом разбера какво ви трябва ще ви изпратя цена.

– Предоставянето на полезен, съдържателен и работещ текст изисква сериозна подготовка. Самото написване е последният етап от продължителна предварителна работа.

– Създаването на не само модерен и красив, но най-вече функционален и полезен уеб сайт, изисква вникване във вашата сфера, както и задълбочено проучване. Има значение дали ми предоставяте своя идея, според която да работя или ми възлагате изпълнението на проекта от нулата.

– Когато ви изпратя цена, ще ви информирам и за срок на изпълнение. Ще обсъдим заедно дали той ви удовлетворява. Изпълнението на поръчката зависи много от точността на вашето задание. Добрата комуникация е във взаимен интерес и осигурява приемлив срок на изпълнение. . Информирайте се за начина ми на работа.

– Да, нанасям промени по завършените си проекти еднократно, като се съобразявам с вашите допълнителни изисквания.

– Аз съм мотивирана да създам уеб сайта или да напиша текста, от който бизнесът ви се нуждае. Мога да навляза бързо в проблематиката на вашия бранш и да синтезирам особеностите му, тъй като имам професионален опит в различни сфери. На тази основа ще изградя текстовете, които ще спечелят за вас клиенти или абонати и ще ви откроят всред останалите. Искам и мога да ви бъда полезна. Прочетете повече за мен.

– Когато попаднем в красива градина сме наясно, че тя е плод на съзнателно усилие, че е положен труд за да бъде създадена. Резултатът от този труд е видим и носи радост. Истинско удоволствие изпитва не само този, който съзерцава градината, но и който я създава. Защото да видиш плод от труда си носи удовлетворение. Когато си свърша добре работата, има резултат, а и самата аз съм удовлетворена. Това ме зарежда с енергия и желание да свърша следващата работа още по-добре…