WebDumi

В търсене на смисъла

Да намериш смисъл е нещо като да пуснеш котва. В противен случай се носиш в безтегловност, плуваш по течението, живееш ден за ден. Хората не сме създадени да живеем в безтегловност (понеже се раждаме подчинени на гравитацията). Не сме се и родили да плуваме по течението (защото не сме мъртви риби, нито отронени есенни листа). Не сме и призовани да живеем ден за ден (понеже животът продължава повече от ден-два в повечето случаи). За това е важно да намерим смисъл.

Защо ли разсъждаваме по тази тема, вместо безгрижно да си живеем живота? Хубавото е, че когато си задаваме такива екзистенциални въпроси, неволно поглеждаме към небето.

Webdumi - В търсене на смисъла

Да погледнеш към небето не означава, че си презрял сигурността на земята. Просто си припомняш, че си нещо повече от кокошка и трябва да разбереш какъв е смисълът на всичко. Това желание не е нищо повече от инстинкт за самосъхранение. Защото ако не успееш да намериш смисъла, няма да можеш да пуснеш котва… и да живееш.