WebDumi

Раз(ни)мисли

Да намериш смисъл е нещо като да пуснеш котва. В противен случай се носиш в безтегловност, плуваш по течението, живееш ден за ден. Хората не сме създадени да живеем в безтегловност (понеже се раждаме подчинени на гравитацията). Не сме се и родили да плуваме по течението (защото не сме мъртви риби, нито отронени есенни листа). …